Vejledning:

Til brug af ELMODEL BOLIG anbefaler vi at du bruger Google Chrome browseren

Kort om modellen:

ElmodelBolig er Energistyrelsens statistikværktøj for elforbrugende apparater mm. i den danske boligsektor.
Statistikværktøjet er baseret på spørgeskemaundersøgelser fortaget hvertandet år siden 1974. Hvert spørgeskema inkluderer ca. 2000 husstande, repræsentativt fordelt over Danmarks geografi, boligtyper mv. Værktøjet opererer med ca. 30 apparattyper, beskrevet ved deres udbredelse, anvendelsesfrekvens og brugsadfærd samt størrelses- og levetidsfordelinger.

Prognose modellen bruges til at fremskrive de forskellige apparaters elforbrug.

Standardrapporter:

Under standardrapporter kan du finde et udvalg af interessante rapporter for de officielle scenarie.


Brug:

1) Vælg et scenarie/ aktiver dit scenarie
    Mere om scenarier her 

2) Bestem boligtals fremskrivningsforudsætninger
    Mere om boligtal og segmenter her

3) Fremskriv boligtal
    Mere om fremskrivninger her 

4) Bestem apparatfremskrivningsforudsætninger
    Mere om fremskrivninger her 

5) Vælg hvor mange apparater der skal fremskrives

6) Fremskriv et eller flere apparater

7) Bestem hvilke data der skal med i rapporten

8) Vælg hvilken tidsserie rapporten skal vise

9) Se rapporten

Download gamle rapporter fra modellen:
Link til download