Help

Fremskrivning

I Elmodelbolig anvendes der flere forskellige former for fremskrivninger.
  • Ingen: Der fremskrives ikke
  • Konstant: Der fremskrives konstant med det indtastede parameter.
  • Lineær: Udfra beregningsperioden beregnes en hældning som der dataen fremskrives med.
  • Gompertz: Udfra beregningsperioden beregnes vækst og mætning for fremskrivningen.
  • Data: Manuel indtastning af tal. Der er hjælpefunktioner så man kan indtaste tal for to forskellige år, og automatisk få genereret tal for de mellemliggende år.