Help


Scenarier

Et scenarie er et sæt af data bestående af tal for boligsegmenter, apparater samt gemte fremskrivninger og fremskrivningsforudsætninger for disse.